การฝังวัฒนธรรมที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อแจ้งกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหมดสำหรับ Havells

โปรแกรมทำความเข้าใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องช่วยให้ Havells เข้าใจถึงความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ แนวโน้มและการรับรู้ของคู่แข่งในกลุ่มลูกค้าในประเภทต่างๆ

Plug

ความท้าทาย

Havells เป็น บริษัท FMEG ชั้นนำและเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก Havells มีความโดดเด่นในการครองตลาดในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทรวมถึงมอเตอร์ พัดลม และเครื่องใช้ภายในบ้าน ด้วยหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ในเครื่อจำนวนมาก  Havells จึงจำเป็นต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแต่ละหมวดสินค้า พฤติกรรมการซื้อ การแข่งขันและการรับรู้ในแบรนด์ สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือความท้าทายเกี่ยวกับเทรนด์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป Havells จำเป็นต้องเข้าใจรูปแบบการซื้อ แนวโน้มตลาดและแนวการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงไว้ซึ่งผู้นำตลาด

สิ่งที่เราทำ

เราดำเนินโครงการทำความเข้าใจผู้บริโภคเชิงคุณภาพให้กับ Havells – โครงการ Consumer Passport Programme นี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ในแต่ละปีเราทำการสัมภาษณ์เชิงลึก 400 ถึง 500 ครั้ง ในหมวดหมู่ ระดับรายได้และพื้นที่ต่าง ๆ การสัมภาษณ์ในจัดทำที่บ้านของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อทำความเข้าใจการใช้งานและปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ากับหมวดหมู่และผลิตภัณฑ์ โปรแกรมที่ต่อเนื่องนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการสนทนาแบบเรียลไทม์กับลูกค้าของ Havells เกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้ดีขึ้น

อิทธิพลของการวิจัย

สิ่งที่เราได้จากโปรแกรม Consumer Passport นั้นน่ามหัศจรรย์ ทีม Havells ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์และฟังก์ชั่นการสนับสนุนที่แตกต่างกัน – สามารถมีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้บริโภคเพื่อทำความเข้าใจช่องว่างความต้องการของพวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประเมินสมมติฐานภายในและทำความเข้าใจเส้นทางการตัดสินใจซื้อสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ “ธนาคารความรู้” จึงถูกสร้างขึ้นภายในองค์กรซึ่งจะทำหน้าที่เป็นที่เก็บแนวคิดใหม่ ๆ สิ่งนี้จะช่วยให้ Havells สามารถปรับแต่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ปรับปรุงกระบวนการซื้อและดึงดูดผู้บริโภคได้ดีขึ้นผ่านทางการตลาด ที่สำคัญที่สุดคือคลังความรู้จะมีแหล่งข้อมูลผู้บริโภคจำนวนมากเพื่อจะช่วยให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าลูกค้าของ Harvells คือใครและจะมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้อย่างไร

ด้วยการสนับสนุนของทีมเคเดนซ์ เราสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่ตั้งไว้ด้วยโปรแกรม Consumer Passport ซึ่งรวมเอาวัฒนธรรมของการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพราะในฐานะแบรนด์ที่มีความหลงใหล เราเชื่อว่าลูกค้าต้องมาก่อน หากไม่มีลูกค้าก็จะไม่มีธุรกิจใดประสบความสำเร็จ  และการมองโลกผ่านมุมมองของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความเป็นจริงของตลาด

Havells

แบ่งปัน