การใช้งานข้อมูลเชิงลึก.

เปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจ

เราเชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกควรเป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจทางธุรกิจและเราทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

เราสร้างผลงานที่น่าจดจำซึ่งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณยินดีรับฟัง ทีมออกแบบของเราได้สร้างการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ภาพเพื่อให้ทีมขายใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น จำลองแนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อนำแนวคิดใหม่ ๆ มาให้กับทีมนวัตกรรมและออกแบบแบบจำลองโฆษณาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างสรรค์โฆษณาในขณะที่พวกเขาพัฒนาแคมเปญที่มีข้อมูลเชิงลึก ด้วยการผสมผสานข้อมูลเชิงลึกและการออกแบบทำให้เราสามารถเพิ่มอิทธิพลของการวิจัย ทำให้มั่นใจได้ว่ามันจะช่วยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กรของคุณ

นอกจากนี้เรายังดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อช่วยให้คุณได้รับการเห็นชอบที่จะเข้าสู่การวิจัยตั้งแต่เริ่มแรก ตลอดจนเวิร์คช็อปเพื่อจัดทีมของคุณให้พร้อมรับแนวทางที่ชัดเจนที่วางไว้แล้วนั้น พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในการทำงานร่วมกัน เราจะเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเป็นกลยุทธ์ โดยมีประเด็นการดำเนินการที่ชัดเจนซึ่งจะขับเคลื่อนการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ

Teenagers playing sport

การสร้างเครื่องมือสำรวจการศึกษาและอาชีพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับวัยรุ่นด้วย American Student Assistance

Kadence ร่วมมือกับ American Student Assistance (ASA) เพื่อสร้างโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเครื่องมือสำรวจ Futurescape

Samsung

การแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของโครงการ CSR ต่อการรับรู้แบรนด์ทั่วเอเชียสำหรับ Samsung

งานวิจัยที่ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบความพยายามด้าน CSR ของ Samsung ในตลาด 9 แห่ง จึงยืนยันถึงความสำคัญของการริเริ่มดังกล่าวและผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้แบรนด์

บูติกระดับโลกสำหรับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

ประสบการณ์ระดับโลกของเราทำให้เรากลายเป็นพันธมิตรในการวิจัยตลาดระหว่างประเทศ เราให้บริการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งหมดในเครือข่ายสำนักงานของเรา

เวลาท้องถิ่น ประชากร

พื้นที่ให้บริการ

N/A

ภาษา

N/A

ภาคส่วนที่เราให้บริการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในธุรกิจการวิจัยตลาดเรามีประสบการณ์มากมายและความรู้เชิงลึกในหลากหลายภาคส่วน

เรานำสิ่งนี้มาปรับใช้เพื่อออกแบบแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

ได้รับความไว้วางใจจาก

Kadence International Market Research Agency of the Year Singapore