การทำความเข้าใจองค์ประกอบของคำแนะนำในการขับเคลื่อนด้วยคุณค่าสำหรับพานาโซนิค

การสัมภาษณ์ผู้บริโภคช่วยให้ พานาโซนิคกำหนดคะแนน NPS และเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้

Premium home appliances fridge washing machine

ความท้าทาย

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของญี่ปุ่นซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่คาโดมะ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นและเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น พานาโซนิคกำหนดให้อินเดียเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างการรุกเข้าไปในเศรษฐกิจเอเชีย ตะวันออกกลาง และตะวันตกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจากอินเดีย บริษัทต้องการสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายสำหรับกลุ่มสินค้าคงทน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นและเครื่องซักผ้า พวกเขาต้องการใช้กรอบแนวคิด 30 EOV (Elements of Value) ในตลาดต่าง ๆ ในอินเดียเพื่อทำการเปรียบเทียบ NPS เพื่อทำความเข้าใจจุดยืนที่สัมพันธ์กันของพานาโซนิคเมื่อเทียบกับการแข่งขันในตลาดอินเดีย นอกจากนี้พานาโซนิคยังต้องการวัดสถานะของแบรนด์ในกรอบของ EOV เพื่อกำหนดตัวขับเคลื่อนของ NPS และทราบถึงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาในหมวดหมู่สินค้าคงทน

สิ่งที่เราทำ

เราทำงานวิจัยและเจาะลึกลงไปในกรอบ 30 EOV นี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่แต่ละองค์ประกอบเหล่านี้มีบทบาทสำหรับแต่ละบุคคล – การระบุข้อความ / คุณลักษณะที่กำหนด EOV แต่ละส่วนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ องค์ประกอบเชิงหน้าที่ องค์ประกอบทางอารมณ์ องค์ประกอบที่เปลี่ยนชีวิต และองค์ประกอบผลกระทบทางสังคม เราได้ทำการสำรวจแบบเผชิญหน้ากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าคงทน 3 ประเภท (ตู้เย็น เครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ) โดยประเมิน EOV ทั้ง 30 รายการกับคู่แข่ง กลุ่มตัวอย่างถูกกระจายไปทั่วทั้ง 4 โซนในเมือง Metro, Tier 1 และ Tier 2 โดยมีการสัมภาษณ์ทั้งหมด 2,500 กลุ่มตัวอย่าง ครอบคลุมในแต่ละประเภทโดยมีผู้บริโภค 2400 คนและพันธมิตรทางการค้า 100 ราย

อิทธิพลของการวิจัย

จากผลการสำรวจพานาโซนิคสามารถกำหนดคะแนน NPS เพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้าและสามารถระบุ EOV ที่ขับเคลื่อนคำแนะนำสำหรับแบรนด์และตำแหน่งของแบรนด์ได้

ที่ Panasonic เราเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันมาโดยตลอด เคเดนซ์ได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้เราเข้าใจสถานะที่เราเป็น ระบุปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของ NPS และสิ่งที่ควรปรับปรุงในเชิงกลยุทธ์ในหมวดตู้เย็น เครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผ้าของเรา ทีมพานาโซนิครู้สึกขอบคุณสำหรับความพยายามอย่างจริงใจที่เคเดนซ์มีให้ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เราให้บริการผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

Panasonic – India

แบ่งปัน