การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัย.

การเห็นพ้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะให้แน่ใจว่าข้อมูลเชิงลึกมีผลกระทบที่ยั่งยืน

Stakeholder engagement in research

การจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัยและสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิจัยจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้นั้นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเวิร์กช็อปจึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้

การสัมภาษณ์และเวิร์กช็อปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เพียงมีส่วนร่วมกับกับการศึกษาโดยรวม แต่ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้ จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขายอมรับกับธุรกิจด้วย

ด้วยการการสัมภาษณ์หรือเวิร์กช็อปล่วงหน้าเราสามารถเจาะลึกความท้าทายที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณกำลังเผชิญได้ดังนั้นเราจึงสามารถจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ของโครงการและทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนของคุณรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขานั้นได้รับการรับฟังอย่างมีแบบแผน ในภาคสนามเราจะให้ข้อมูลอัปเดตแก่คุณเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้พวกเขารับทราบข้อมูลเชิงลึกตลอดเวลาที่เกิดขึ้นและคงความสนใจในการศึกษานี้ ในขั้นตอนการวิเคราะห์สตอรีบอร์ดและรายงานระหว่างการศึกษาช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เราค้นพบ สุดท้ายในขั้นตอนการซักถามเราจะจัดให้มีเวิร์กช็อปเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเข้าใจผลการศึกษาและสิ่งที่จะนำไปใช้กับบทบาทของเขาได้

ผลกระทบของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัยสามารถมีต่อธุรกิจของคุณ:

รับประกันการให้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่วงหน้า

ด้วยการทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการของพวกเขา เราสามารถมั่นใจได้ว่าความท้าทายของพวกเขาจะรวมอยู่ในวัตถุประสงค์ของการศึกษาของคุณ

รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดการศึกษา

เรารับรองว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในขณะที่การวิจัยดำเนินไป และถามเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราค้นพบนั้นตรงกับวัตถุประสงค์การศึกษา

รับรองผลกระทบสูงสุดของการวิจัยภายใน

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายเข้าใจถึงอิทธิพลของการวิจัยที่มีต่อเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ค้นพบได้อย่างมีกลยุทธ์

Plug

การฝังวัฒนธรรมที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อแจ้งกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหมดสำหรับ Havells

โปรแกรมทำความเข้าใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องช่วยให้ Havells เข้าใจถึงความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ แนวโน้มและการรับรู้ของคู่แข่งในกลุ่มลูกค้าในประเภทต่างๆ

Teenagers playing sport

การสร้างเครื่องมือสำรวจการศึกษาและอาชีพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับวัยรุ่นด้วย American Student Assistance

Kadence ร่วมมือกับ American Student Assistance (ASA) เพื่อสร้างโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเครื่องมือสำรวจ Futurescape

Vital Strategies

การพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งมอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญ

แนวทางเชิงคุณภาพแบบผสมผสานช่วยให้ Vital Strategies เข้าใจประสิทธิผลสัมพัทธ์ของสื่อการสื่อสารในโลกแห่งความเป็นจริงในกลุ่มเป้าหมาย

บูติกระดับโลกสำหรับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

ประสบการณ์ระดับโลกของเราทำให้เรากลายเป็นพันธมิตรในการวิจัยตลาดระหว่างประเทศ เราให้บริการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งหมดในเครือข่ายสำนักงานของเรา

เวลาท้องถิ่น ประชากร

พื้นที่ให้บริการ

N/A

ภาษา

N/A

ภาคส่วนที่เราให้บริการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในธุรกิจการวิจัยตลาดเรามีประสบการณ์มากมายและความรู้เชิงลึกในหลากหลายภาคส่วน

เรานำสิ่งนี้มาปรับใช้เพื่อออกแบบแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

ได้รับความไว้วางใจจาก

Kadence International Market Research Agency of the Year Singapore