คุณค่าของแบรนด์.

ค้นพบสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณค่าของแบรนด์ของคุณและเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร

Brand Equity

การเชื่อมโยงแบรนด์ของคุณกับผู้บริโภคอาจเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ การหาโอกาสในการเสริมสร้างการเชื่อมต่อนี้ให้แน่นขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถสร้างการเติบโตของแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง

การศึกษาคุณค่าของแบรนด์ของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความเชื่อมโยงที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ของคุณ ความต้องการและตัวขับเคลื่อนของหมวดหมู่และตำแหน่งที่แบรนด์ของคุณอยู่ในชุดแข่งขัน

เราร่วมมือกับคุณตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณตลอดกระบวนการ เราสามารถออกแบบวิธีการที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างแท้จริง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการคิดเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์คุณภาพสูงแทนที่จะเป็นการคิดรูปแบบเดียวแล้วใช้กับทุกสถานการณ์

ในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของเรา เราสร้างแบบจำลองการถือครองแบรนด์ตามความต้องการของคุณ ซึ่งเหมาะกับคุณ แบรนด์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ ด้วยการใช้สิ่งนี้ประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เราสามารถเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของ

แบรนด์คุณและระบุวิธีที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสิ่งเหล่านี้

อิทธิพลของการวิจัยนี้ที่อาจมีต่อธุรกิจของคุณ:

ผลักดันการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งขึ้น

คุณสามารถวางแผนและลองกำหนดค่าการเติบโตของแบรนด์ในอนาคตเพื่อยกระดับและประสานความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยการมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่คุณมีกับผู้บริโภค

พัฒนาทักษะในการแยกความแตกต่าง

ด้วยการกำหนดตำแหน่งคู่แข่งในตลาดของคุณ เราสามารถระบุโอกาสและสิ่งที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงแต่แตกต่างจากกลุ่มที่อยู่ในการแขงขัน

มีความเข้าใจเรื่องการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ

การศึกษาคุณค่าของแบรนด์ของเรา ช่วยให้คุณสามารถสำรวจคู่แข่งของคุณอย่างละเอียด ช่วยคุณสร้างความเข้าใจในจุดแข็งต่าง ๆ ของพวกเขา เพื่อที่คุณจะสามารถปรับแผนการตลาดและแบรนด์ในอนาคตของคุณได้ดีขึ้น

GoBear

การจัดทำดัชนีสุขภาพทางการเงินทั่วเอเชียสำหรับ GoBear

แนวทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ทำงานร่วมกันและให้คำปรึกษาช่วยให้ GoBear สร้างดัชนีสุขภาพทางการเงินในตลาดสำคัญ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าแบรนด์ให้มากขึ้นกว่าตำแหน่งปัจจุบัน

cars on highway at night

การทำความเข้าใจการใช้งานและการรับรู้ของรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดเพื่อกำหนดอนาคตของ Mitsubishi

การสำรวจเชิงปริมาณช่วยให้มิตซูบิชิมอเตอร์สเข้าใจว่ารถยนต์ของตนถูกนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไรโดยแจ้งให้ทราบว่าจะวางตำแหน่งการสื่อสารเกี่ยวกับบทบาทและคุณค่าของ PHEV ได้ดีที่สุดอย่างไร

บูติกระดับโลกสำหรับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

ประสบการณ์ระดับโลกของเราทำให้เรากลายเป็นพันธมิตรในการวิจัยตลาดระหว่างประเทศ เราให้บริการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งหมดในเครือข่ายสำนักงานของเรา

เวลาท้องถิ่น ประชากร

พื้นที่ให้บริการ

N/A

ภาษา

N/A

ภาคส่วนที่เราให้บริการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในธุรกิจการวิจัยตลาดเรามีประสบการณ์มากมายและความรู้เชิงลึกในหลากหลายภาคส่วน

เรานำสิ่งนี้มาปรับใช้เพื่อออกแบบแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

ได้รับความไว้วางใจจาก

Kadence International Market Research Agency of the Year Singapore